עקרונות בניית מסגרת טובה לתמונה כוללים:

בחירת צבעים מתאימים לצבעים השולטים בתמונה או בפריטים המוצגים במסגרת

בחירת עובי וסוג המסגרת