אילו תמונות כדאי למסגר מתחת לזכוכית?

ברוב המקרים, משתמשים בזכוכית מעל תמונות רגישות:

  • אקוורלים – תמונות בצבעי מים
  • רישומים – בפחם או בדיו
  • ציורים על נייר – במיוחד ניר ישן או דק
  • צילומים – על נייר צילום

תמונות שמן פחות נהוג לתת מתחת לזכוכית, גם בגלל שהן פחות רגישות לפגעי הזמן וגם בגלל שהמרקם – הטקסטורה – של השמן, משיחות המכחול וה"יד" של האמן הם כולם חלק מהעניין.

תמונות שמן כדאי כן לתת מתחת לזכוכית כשהתמונה ישנה מאוד ולא מתוחזקת או בסביבה בעייתית; מאובקת, למשל.

אקוורל הנערה: וולה מוריק, צרפת